خط تولید

Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

                                                 خطوط تولید

OEM / ODM

Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

                                                  تیم تحقیق و توسعه، از پروژه های OEMD و ODM پشتیبانی می کند

تحقیق و توسعه

Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0

                                                                     فرآیند تحقیق و توسعه