گواهینامه ها
 • چین Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: TPD
  عدد: TCT201123C020-2
  تاریخ صدور: 2020-12-30
  تاریخ انقضا: 2030-12-29
 • چین Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: MSDS
  عدد: JC-CPC210276
  تاریخ صدور: 2021-06-21
  تاریخ انقضا: 2031-06-20
 • چین Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: REACH
  عدد: LCS210227011AR
  تاریخ صدور: 2021-03-05
  تاریخ انقضا: 2031-03-04
 • چین Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: RoHS
  عدد: A2210195158101001E
  تاریخ صدور: 2021-05-24
  تاریخ انقضا: 2031-05-23
مشخصات QC

Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

                                                       تیم QC

 

 

 

                     Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. کنترل کیفیت 1

                                                                   فرآیند QC